Konkreettisia mittareita kestävyyden edistämiseksi

8.3.2023

Technosmart on ottanut vastuullisuuden integroimisen liiketoimintastrategiaansa ja laatukäsikirjaansa vakavasti. Meillä kestävyys nähdään merkittävänä trendinä, joka vaikuttaa laajemmin koko toimialaan. Sitoutuminen kestävään kehitykseen nyt, lisää kilpailukykyä ja parantaa liiketoimintamahdollisuuksien ennakointia.  

Nyt toisen Mastoksen järjestämän työpajan jälkeen, ja yhteisen pilotin myötä meille on valittu 15 erilaista mittaria vastuullisuudelle ja kasvulle. Mittareiden valintakriteereinä olivat muun muassa numeerinen laskettavuus, merkittävyys yritykselle ja toimialalle sekä tehokkaasti kerättävissä oleva data. Lisäksi mukaan otettiin vastuullisuuden kehitystehtäviä, jotka auttavat yritystä parantamaan toimintansa vastuullisuutta edelleen.

“Yhteistyö Mastoksen kanssa on edistänyt vastuullisuustyötämme merkittävästi, ja vienyt eteenpäin tavoitteitamme kohti kestävämpää liiketoimintaa.” - Laatupäällikkö Veli-Pekka Solonen

Pilotin toinen työpaja osoitti hyvin yhteiskehittämisen voiman, kun yhteistyössä Mastoksen kanssa validoimme meille konkreettiset ja kontekstiin sopivat mittarit. Lähes koko henkilöstön osallistuessa, moni Mastoksen ehdottamista mittareista meni uusiksi tai sai uuden perspektiivin.

Mittareiden suhteen keskeistä työpajatyöskentelyn jälkeen on alkudatan kiinnittäminen, jotta päästään seuraamaan kehitystä. Ajan myötä voidaan arvioida esimerkiksi, miten yritys edistyy kestävän kehityksen tavoitteissaan, mitkä ovat kehityksen vaikutukset liiketoimintaan ja pystytäänkö havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Merkittävimpiä nyt valittuja mittareita ovat muun muassa polttoainejakelujärjestelmien kautta jaettujen polttoainemäärien vaihtelu sekä kehitys, lajitellun jätteen määrä ja käytössä olevien alkuperäselvitettyjen komponenttien määrä.  

Numeeristen mittareiden lisäksi mukaan valitut vastuullisuuden kehitystehtävät muuttuvat kehittyessään parhaimmillaan vastuullisuusmittareiksi. Tälle listalle nousi muun muassa tuotteiden elinkaaren laskemisen määrittely ja sen seurannan aloittaminen.  

Määrätietoinen ja etupainotteinen ote kestävyyssiirtymään auttaa meitä näkemään kauemmas tulevaisuuteen ja ennakoimaan tulevia muutoksia ja haasteita. Tavoitteena on liiketoiminta, jossa kasvu ja kestävä tapa toimia tukevat toisiaan.  

Technosmart on suomalainen teknologiayhtiö. Yritys on erikoistunut liiketoiminnan vaativimpiin IoT-ympäristöihin ja niiden hallintaan jo vuodesta 1999. Technosmart on kasvanut liiketoiminnan kriittisten ympäristöjen asiantuntijaksi ja palvelee tällä hetkellä suomalaisia viranomaistahoja, sekä suuria kuljetus- ja liikennealan toimijoita.  

Mastos on startup, joka auttaa suomalaisia PK-yrityksiä olemaan maailman vastuullisempia. Mastoksen tavoitteena on osoittaa, että vastuullinen tapa toimia mahdollistaa yrityksen arvon kasvun ja että jokainen yritys pystyy kestävämpään liiketoimintaan aloittamalla vastuullisuusteot omasta tasostaan.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle

Technosmart on suomalainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut liiketoiminnan vaativimpiin IoT-ympäristöihin ja niiden hallintaan. Palveluratkaisumme mahdollistaa kehittymisen ja menestyksen - nyt ja tulevaisuudessa.

JyväskyläKympinkatu 3 C
40320 Jyväskylä
Katso kartalla

HelsinkiHuopalahdentie 24 A
00350 Helsinki
Katso kartalla

LinkedInFacebook

© TechnoSmart Oy 2023