Strategia

Strategia, visio, missio sekä arvomme ohjaavat toimintaamme.

Missio

Technosmartin missio on tuottaa asiakkaillemme turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat määräystenmukaisuus, kustannustehokkuus sekä turvallisuus.

Visio

Technosmartin visiona on mahdollistaa parempi johtaminen ja päätöksenteko liiketoiminnan kriittisissä ympäristöissä, joissa on paljon tietoa hajallaan eri laitteissa ja järjestelmissä. Tavoitteenamme on liiketoiminnan kannattava ja vastuullinen kasvu, kehittämällä nykyisiä asiakassuhteitamme sekä tarjoamalla kokonaisvaltaista palvelua myös uusille asiakkaille. Hyödynnämme pitkää kokemustamme nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa. Kehitämme organisaatiota, osaamista sekä tuotteita ja palveluita huomioimalla asiakkaiden tarpeet sekä alan kehityksen. Haluamme olla kokonaisvaltaisesti asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee pääasiallisesti oman alansa kokeneita asiantuntijoita tai tulevaisuuden osaajia. 

Arvot

turvallisuus

Kaikkea tekemistämme ohjaa turvallisuus- ja laatuajattelu. Toimimme asettamiemme standardien mukaan, mitkä vaikuttavat päätöksenteon perusteisiin. Turvallisuusvaatimuksemme kattavat tietoteknisen, fyysisen, taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuuden.  

vastuullisuus

Vastuullisuus on osana kaikkia päätöksiä. Olemme tehneet tämän eteen paljon työtä ja kehittäneet omaa toimintaamme. Vastuullisuudella on merkitystä tuotteiden ja palvelun kaikissa elinkaaren vaiheissa, sekä toimintaamme liittyvissä valinnoissa. Pyrimme myös selvittämään tuotteidemme alkuperän toimitusketjussa mahdollisimman läpinäkyvästi. Oma vastuullisuusohjelmamme edistää ekologisia tavoitteitamme. 

hyvinvointi

Kannamme vastuuta henkilöstömme hyvinvoinnista, kehitämme sitä systemaattisesti ja seuraamme sitä säännöllisesti hyvinvointikyselyiden muodossa. Pyrimme puuttumaan työyhteisössä ilmeneviin ongelmiin välittömästi, jos niitä ilmenee. Kehitämme ja luomme avointa organisaatiokulttuuria. Kehitämme henkilöstömme asiantuntijuutta vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia sekä asiakkaiden tarpeita ajatellen.

Strategiset teemat

Kriittisten alojen asiantuntija

Olemme kriittisten alojen asiantuntija. Meillä on pitkän aikavälin kokemusta työskentelystä niin räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuin tehtaissa ja kaupan alan ympäristöissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista elinkaarenhallintaa asiantuntijapalveluidemme avulla. Hyödynnämme toiminnassa myös alihankkijoita niiltä osin, joissa se nähdään strategisesti järkevänä. Meillä on töissä oman alansa asiantuntijoita tai kehittyviä osaajia. Pyrimme edistämään tätä kouluttamalla työntekijöitämme niin, että heidän osaamisensa vastaa nykyisiä ja tulevia tarpeita.  Uusien rekrytointien perusteena on kyky vastata asiakkaiden odotuksiin entistä paremmin. 

Mukautuvat ja kehittyvät toimintamallit

Technosmartin etuna on matala hierarkia sekä toiminnan mukautuvuus, jotka haluamme pitää mukana yrityksen kasvaessa. Meillä saa kokeilla asioita matalalla kynnyksellä, sekä pyrimme käyttämään viimeisimpiä hyväksi todettuja ohjelmistoja, tekniikoita sekä komponentteja. Pyrimme edistämään myös yhteistyötä työntekijöiden sekä sidosryhmien välillä parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Keskitymme projektien ja prosessien kehittämiseen, jotta toimintamme on tehokkaampaa. Keinona tähän ovat tarkempi suunnittelu sekä aikataulujen luominen niin, että niissä myös pysytään. Avoimen keskustelun tarkoituksena on löytää kehityskohteita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä asettaa seurattavia tavoitteita. 

kokonaisvaltainen asiakasymmärrys

Oman toimintamme strategisen kehittämisen lähtökohtana on kokonaisvaltainen asiakasymmärrys. Meille on ensiarvoisen tärkeää asiakaslähtöisyys kokonaisvaltaisesti koko toiminnassa. Luotettavana toimijana pystymme tarjoamaan kustannustehokkaan ratkaisun asiakkaan tarpeisiin, huomioimalla huoltovarmuuden sekä laadukkaat tuotteet ja palvelut. Pyrimme olemaan edelläkävijä seuraamalla alan kehitystä ja poimimalla sieltä ne osa-alueet, joiden uskomme tarjoavan asiakkaillemme parasta palvelua. 

Reaaliaikainen tilannekuva

Luomme reaaliaikaista tilannekuvaa erinomaisten päätösten tueksi. Technosmartin kumppanina asiakkaamme voivat varmistua siitä että, tarjoamme heille kokonaisvaltaisesti turvallisuutta, vakautta sekä helppoa hallittavuutta kriittisillä liiketoiminta-alueilla. Kumppanimallimme lähtökohtana ovat asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys, kehitys ja ajantasaisen järjestelmän ylläpito. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja teknologiatoimijoiden kanssa. 

Technosmart on suomalainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut liiketoiminnan vaativimpiin IoT-ympäristöihin ja niiden hallintaan. Palveluratkaisumme mahdollistaa kehittymisen ja menestyksen - nyt ja tulevaisuudessa.

JyväskyläKympinkatu 3 C
40320 Jyväskylä
Katso kartalla

HelsinkiHuopalahdentie 24 A
00350 Helsinki
Katso kartalla

LinkedInFacebook

© TechnoSmart Oy 2023